Udtalelse i forbindelse med udfaldet af OK20 fra bestyrelsen

Oprettet: 24.03.2020

Udtalelse fra Malernes Fagforening Sjælland.

En enig bestyrelse i Malernes Fagforening Sjælland, siger helt klart NEJ til den mæglings skitse som vi har modtaget fra forligsmanden.

 

Vi kan og vil ikke acceptere, at vi ikke selv har haft indflydelse på overenskomstforhandlingerne, og noget der ligger så langt fra hvad vores medlemmer, havde af ønsker til OK20.

 

Vores forhandlingsudvalg blev mødt af en flok marionetdukker fra Danske Malermestre og Dansk Byggeri, der bliver styret oppe fra af Dansk Arbejdsgiverforening. De kan, må og vil ingenting i forhold til, vores fælles overenskomst. Det er sørgeligt at vi har nogle arbejdsgiverforeninger, der ikke vil vores fælles fag.

 

Det sidste vi tilbød inden forhandlingerne brød sammen var, om vi kunne tilpasse Byggeriets resultat til vores overenskomst. Det ville have betydet, at det ville give en prisstigning på prislisten på 6,3%, det ville gavne både svende og mestre. Der ville også være kommet en fritvalgsordning til vores elever, lige som de andre håndværksfag har fået, også her blev vi blankt afvist.

 

Bestyrelsen tager klart afstand fra forliget, og vil opfordre alle der arbejder under overenskomsten med Danske Malermestre og Dansk Byggeri, til at sige NEJ, ved den kommende overenskomstafstemning.

 

Vi håber at solidariteten der blev lagt op til, da vi startede op på OK20 vil komme til udtryk, fra alle de andre der selv har fået lov til at forhandle deres overenskomst.

Link til protokolater: https://drive.google.com/open?id=1nwC5MrwybXCtDfVRugxRg_3EgKCdXYRy

På bestyrelsens vegne.

Claus Jensen