Ordinær Generalforsamling D. 01/04-2020

Oprettet: 04.03.2020

Malernes Fagforening Sjælland.

 Generalforsamling 01. april 2020.

 

Roskilde den 02-03-2020.

 

Fagforeningen afholder ordinær generalforsamling, for alle medlemmer onsdag den 01. april 2020.

 

Adresse:               Scandic Hotel. Nørretorv 57, 4100 Ringsted.

 

Start tidspunkt:   16:30, Kim Lasse Petersen fortæller om OK20, derefter starter generalforsamlingen.

 

Der vil være spisning efter generalforsamlingen kl. 19:00.

Tilmelding til spisning senest fredag den 27. marts 2020.

 

Dagsorden.

 

  1. Velkomst:

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællingsudvalg.

 

  1. Formandens beretning.

 

  1. Regnskab.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Valg.

 

  1. Eventuelt.

 

*Der foreligger vedtægtsændringer til generalforsamlingen*

Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fagforeningen i hænde senest 3 hverdage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Forslag sendes skriftligt!

 

Pr. post til: Malernes Fagforening Sjælland.

Præstemarksvænge 10D, 4000 Roskilde.

Eller Pr. mail til: mfsj@maler.dk

 

Generalforsamlingen 2020 i

Malernes Fagforening Sjælland.

 

Valg til daglig ledelse:

Formand:

På valg: Claus Jensen – 2 årig periode

Næstformand:

Ny valg: 1 årig periode

 

 

Valg til faglig sekretær.

Faglig sekretær:

På valg: John Ove Jørgensen - 2 årig periode

 

 

Valg til bestyrelsen for 2 år.

Bestyrelsesmedlem:

På valg: Brian Pedersen

Bestyrelsesmedlem:

På valg: Per Kim Christensen

Bestyrelsesmedlem:

På valg: Betina Kolding

Bestyrelsesmedlem:

På valg: Christina Sandra Johansen

 

 

Valg til bestyrelsen for 1 år.

Bestyrelsesmedlem:

Ny valg: 1 årig periode

 

 

Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Bestyrelsessuppleant:

Ny valg: 1 årig periode

Bestyrelsessuppleant:

Ny valg: 1 årig periode

Bestyrelsessuppleant:

Ny valg: 1 årig periode