Næstved

Klub bestyrelsen

Bestyrelsen

Kommende udflugter og arrangementer

 

Indbydelse til Generalforsamling

 

fredag d. 5. april 2019 kl. 13.00

 

 

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kasseren
  4. Indkomne forslag

 

  1. Valg

 

  1. Bestyrelsesmedlem John Nielsen & Kaj Hansen er på valg, begge modtager genvalg
  2. Valg af suppleanter

                       

 

  1. Eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage, hvorefter vi spiller vores bankospil med masser af præmier.

 

Mød op med din ledsager til en hyggelig eftermiddag.

 

Tilmelding senest 1/4 2019 på telefon:   

Willy: 29609865 eller Mogens: 22808981

 

 

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen