Vi arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø

Og du kan selv være med til at gøre en forskel!

 

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som omfatter alle ansatte i virksomheden, og der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt alle de ansatte, som ud over malere f.eks. kan være kontorpersonale, chauffører, værkstedsmænd, samt ikke organiserede ansatte.

Hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant ikke allerede har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, skal han/hun have gennemført uddannelsen inden 3 måneder efter valget.

Arbejdsgiver skal derudover hvert år tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten supplerende arbejdsmiljøuddannelse på minimum halvanden dag (inden for det første år dog 2 dage).

Valg af arbejdsmiljørepræsentant på midlertidige arbejdssteder
Også på midlertidige arbejdssteder skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant, hvis den enkelte arbejdsgiver på har 5 eller flere ansatte på stedet, og arbejdet foregår i en periode i mindst 14 dage.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Alle virksomheder med ansatte skal afholde mindst én årlig arbejdsmiljødrøftelse. Denne drøftelse foregår mellem arbejdsgiveren og arbejdsmiljørepræsentanten, men hvis virksomheden ikke har en arbejdsmiljørepræsentant, skal drøftelsen foregå mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Du kan læse mere om indholdet af arbejdsmiljødrøftelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.

Her kan du finde mere info om den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

www.at.dk
www.am-huset.dk
www.batkartellet.dk
http://www.bfa-ba.dk/