Uddannelse - udvikler dig hele livet og sikrer din fremtid

 

Uddannelse er det kit, der binder malerfaget og Malerforbundet sammen. Derfor arbejder vi hver dag intenst på at sikre både uddannelse og efter-/videreuddannelser som f.eks. skilteteknikker, autolakerer og bygningsmaler. Med den rigtige uddannelse og efteruddannelse kan vi imødekomme morgendagens behov og efterspørgsel efter dygtige, faglærte håndværkere. Samtidig giver maleruddannelserne vores medlemmer faglige udfordringer, beskæftigelse og gode karrieremuligheder.

Forbundets arbejde involverer aktive tillidsrepræsentanter, samt lokale virksomheder, som er med til at sikre, at udbuddet og kvaliteten af uddannelserne er i top. Derudover omfatter uddannelsesarbejdet også et bredt samarbejde med erhvervsskolerne om flere aktive praktikpladser og skolepraktik.

Hele dette arbejde samles i Malerforbundets overenskomster, der er fagets grundlag for udviklende løn- og ansættelsesforhold både for lærling og svend. Samt for en tryg og fornuftig overgang til pension.

Vores overenskomster bidrager til at sikre en fornuftig løn til lærlinge under uddannelse og ansættelsesforhold, der matcher fagets øvrige ansatte med f.eks. feriefridage, sygeløn og orlovsbestemmelser samt pensions- og forsikringsordninger.

For eksempel opnås der allerede som malerlærling ret til 2 årlige efteruddannelsesuger med fuld løn, og den rettighed følger også den overenskomstdækkede, udlærte malersvend.

Disse 2 ugers selvvalgt uddannelse årligt kan tilrettelæggelse og suppleres af virksomheden, så der også åbnes nye jobmuligheder for medarbejderen.